Ukážková kniha návštev poľovného revíru

Pokyny pre vedenie "Knihy návštev poľovného revíru"

Pre prihlásenie môžte použit nasledovné skúšobné kontá:

Revír/PZ: "9999" - číslo DEMO revíru

Meno: "spravca" / Heslo: "00" - spravovanie knihy PR
  alebo
Meno: "clen" / Heslo: "11" - obyčajný člen revíru


Zašlite SMS na telefónne číslo  0950 452 011 v tvare:

1. Vstup do poľovného revíru
<číslo PZ>,P,<meno a priezvisko>,<lokalita>
<číslo PZ>,P,<meno a priezvisko>,<lokalita>,<Poznamka>
<číslo PZ>,P,<meno a priezvisko1.meno a priezvisko2. ...>,<lokalita>
<číslo PZ>,P,<meno a priezvisko1.meno a priezvisko2. ...>,<lokalita>,<Poznamka>

napr.  9999,p,clen.jm,chk

2. Ukončenie návštevy polovného revíru
<číslo PZ>,O,<vrátené id>
<číslo PZ>,O,<vrátené id>,<ulovena zver>
<číslo PZ>,O,<vrátené id>,<ulovena zver>,<zistenia>
<číslo PZ>,O,<vrátené id1.vrátené id2. ...>

napr.  9999,o,42,DIV,pytliak

3. Informácie o stave lovu zveri a zapísaných návštevníkoch poľovného revíru
<číslo PZ>,i

napr.  9999,i